Vesti o projektu
Porodicama predstavljeni predlozi lokacija za preseljenje

Porodicama predstavljeni predlozi lokacija za preseljenje

4. jul 2013, Beograd

Tim projekta „Sagradimo dom zajedno” završio je predstavljanje predloga lokacija za izgradnju socijalnih stanova u  pet mobilnih  naselja u Beogradu. Sve predstavljene lokacije – Obrenovac, Orlovsko naselje i Jabučki Rit - zadovoljavaju kriterijume za minimum uslova za adekvatno stanovanje, što podrazumeva pristup mogućnostima za zaposlenje, zdravstvenim uslugama, školama, centrima za brigu o deci i drugim socijalnim uslovima.

Kreirana baza podataka korisničkih porodica

Kreirana baza podataka korisničkih porodica

30. jun 2013, Beograd

Projektni tim je intervjuisao 144 porodice koje su smeštene u pet novoformiranih naselja (Makiš 1, Makiš 2, Jabučki Rit, Kijevo i Resnik) tokom juna, kako bi se sakupile osnovne informacije o potencijalnim korisnicima projekta, i podaci o njihovoj zainteresovanosti za ponuđena stambena rešenja.

Urađena procena prvih šest potencijalnih lokacija za objekte socijalnog stanovanja

Urađena procena prvih šest potencijalnih lokacija za objekte socijalnog stanovanja

20. jun 2013, Beograd

Predstavnici Grada Beograda, Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Danskog saveta za izbeglice, Centra za unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa, Kancelarije visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i odgovarajućih opština, okupili su se u okviru Radne grupe i završili procenu prvih šest potencijalnih lokacija

Podrška Romima za dobijanje ličnih dokumenata

Podrška Romima za dobijanje ličnih dokumenata

15. jun 2013, Beograd

Jedan od gorućih problema sa kojima se suočavaju Romi jesu nepostojanje ličnih dokumenta i trajnih stambenih rešenja, potvrđeno je na sastanku tima projekta Sagradimo dom zajedno i Platforme za ostvarivanje prava na adekvatno stanovanje. Dogovoreno je da se zajednički radi na poboljšanju položaja Roma, a pažnja će se naročito usmeriti na osobe koje žive u naseljima sa mobilnim stambenim jedincima u Makišu, Resniku, Kijevu i Jabučkom Ritu.

© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.