Vesti o projektu
Urađena procena prvih šest potencijalnih lokacija za objekte socijalnog stanovanja

Urađena procena prvih šest potencijalnih lokacija za objekte socijalnog stanovanja

20. jun 2013, Beograd

Predstavnici Grada Beograda, Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Danskog saveta za izbeglice, Centra za unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa, Kancelarije visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i odgovarajućih opština, okupili su se u okviru Radne grupe i završili procenu prvih šest potencijalnih lokacija

Podrška Romima za dobijanje ličnih dokumenata

Podrška Romima za dobijanje ličnih dokumenata

15. jun 2013, Beograd

Jedan od gorućih problema sa kojima se suočavaju Romi jesu nepostojanje ličnih dokumenta i trajnih stambenih rešenja, potvrđeno je na sastanku tima projekta Sagradimo dom zajedno i Platforme za ostvarivanje prava na adekvatno stanovanje. Dogovoreno je da se zajednički radi na poboljšanju položaja Roma, a pažnja će se naročito usmeriti na osobe koje žive u naseljima sa mobilnim stambenim jedincima u Makišu, Resniku, Kijevu i Jabučkom Ritu.

Prezentacija projekta u Makišu

Prezentacija projekta u Makišu

3. jun 2013, Makiš

Proces konsultacija sa korisnicima projekta Sagradimo dom zajedno, romskim porodicama koje su prethodno živele u nehigijenskom naselju Belvil, počeo je prezentacijom projekta u naselju sa mobilnim stambenim jedinicama u Makišu. Predstavnici 73 porodice, 45 muškaraca i 31 žena dobili su detaljna objašnjenja o projektu, njegovim aktivnostima i pristupu realizaciji kao i uvid u svoju ulogu u procesu konsultacija tokom čitavog Projekta.

Usvojena strateška dokumenta za odabir lokacija za izgradnju i proces konsultacija sa korisničkim porodicama

Usvojena strateška dokumenta za odabir lokacija za izgradnju i proces konsultacija sa korisničkim porodicama

23. maj 2013, Beograd

Članovi Potkomiteta projekta Sagradimo dom zajedno usvojili su tokom prvom sastanka dva bitna dokumenta koja će usmeravati konsultacije sa romskim korisnicima i odrediti da li su lokacije za izgradnju jedinica socijalnog stanovanja odgovarajuće.

© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.