Konkursi
1

VA/2018/B5109/15040

Datum objave: 13. februar 2018.
Rok za prijavu: 22. februar 2018, 24:00

Programski saradnik za mala i srednja preduzeća i organizacije za podršku poslovanju (dve pozicije)

VA/2018/B5109/15038

Datum objave: 13. februar 2018.
Rok za prijavu: 22. februar 2018, 24:00

Programski saradnik za infrastrukturu i tehničku dokumentaciju

VA/2018/B5109/15037

Datum objave: 13. februar 2018.
Rok za prijavu: 22. februar 2018, 24:00

Programski saradnik za GIS i urbanističke planove

© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.