Vesti o projektu
Podrška EU za kvalitetno stanovanje dodatnih 50 romskih porodica

Podrška EU za kvalitetno stanovanje dodatnih 50 romskih porodica

13. april 2017, Beograd

Druga faza projekta „Sagradimo dom zajedno“ otpočela je 1. marta 2017. godine, kada je Evropska unija poverila UNOPSu 1,5 miliona evra da omogući stanovanje za do 50 romskih porodica iz mobilnih naselja. Do kraja februara 2019, kroz ovaj projekat biće izgrađena zgrada za socijalno stanovanje u Beogradu sa najviše 23 stana za isto toliko domaćinstava, dok će 27 porodica biti preseljeno u seoske kuće.

Ambasador Evropske unije uručio porodicama ključeve za korišćenje 32 socijalna stana u Mislođinu

Ambasador Evropske unije uručio porodicama ključeve za korišćenje 32 socijalna stana u Mislođinu

28. april 2016, Beograd

Ambasador Evropske unije u Republici Srbiji Majkl Davenport i sekretarka Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda Nataša Stanisavljević uručili su romskim porodicama ključeve i ugovore za korišćenje 32 socijalna stana u Mislođinu. Zgrada za socijalno stanovanje izgrađena je u okviru projekta „Sagradimo dom zajedno“, koji je finansirala Evropska unija sa 3,6 miliona evra, a sprovela Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Gradom Beogradom.

Romska zajednica spremna za akciono planiranje

Romska zajednica spremna za akciono planiranje

13. april 2016, Beograd

Predstavnici romske zajednice u Srbiji trebalo bi da budu značajnije uključeni u proces donošenja akcionih planova na nacionalnom i lokalnom nivou za sprovođenje Strategije za inkluziju Roma 2016-2025, dok bi organizacije civilnog društva koje se bave unapređenjem položaja romske zajednice trebalo da učestvuju u pripremi projekata – neki su od glavnih zaključaka današnje konferencije o unapređenju položaja Roma kroz projekte koje u Srbiji finansira Evropska unija, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge UNOPS.

Evropska unija izgradila 15 stanova u Jabučkom Ritu za socijalno ugrožene

Evropska unija izgradila 15 stanova u Jabučkom Ritu za socijalno ugrožene

25. septembar 2015, Beograd

Zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Oskar Benedikt i gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević uručili su danas ključeve i ugovore porodicama za korišćenje 15 socijalnih stanova u Jabučkom Ritu. Zgrada za socijalno stanovanje izgrađena je u okviru projekta „Sagradimo dom zajedno“ koji finansira Evropska unija sa 3,6 miliona evra, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Gradom Beogradom.

© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.