Partneri

Delegacija Evropske unije (DEU) finansira ovaj projekat.

 

Grad Beograd koordinira projekat i odgovoran je za sprovođenje njegovih aktivnosti kroz rad sekretarijata i  drugih tela u njegovoj nadležnosti, a posebno Sekretarijata za socijalnu zaštitu i Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda.

 

Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge je odgovorna za celokupno upravljanje projektom

  

Na kraju, projekat je osmišljen tako da obezbedi učešće romskih muškaraca, žena i porodica tokom čitave realizacije. Korisnici preuzimaju aktivnu ulogu u procesu definisanja idejnog rešenja smeštaja, kreiranju pravila za raspodelu smeštaja i definisanju pravila zajedničkog života u višeporodičnim stambenim objektima. Romski muškarci, žene i porodice su prema tome i partneri u projektu.

© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.