Očekivani rezultati

· Konsultovati porodice u vezi sa lokacijama i mogućnostima stanovanja i planirati njihovo preseljenje u stambene jedinice u skladu sa UN standardima ljudskih prava

· Pripremiti tehničku dokumentaciju za izgradnju zgrade socijalnog stanovanja na predviđenoj lokaciji

· Izgraditi stambeni objekat za više porodica, kupiti i renovirati seoske kuće

· Unaprediti infrastrukturuu primajućim zajednicama

· Pomoći u izradi pravne dokumentacije u vezi sa vlasništvom, održavanjem i sigurnosti zakupa

· Pripremiti raspored preseljenja i plan pomoći, organizovati preseljenje i pružiti podršku porodicama tokom čitavog procesa

· Pomoći Gradu Beogradu u razvijanju i korišćenju baze za praćenje i izveštavanje o korisnicima

© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.