O√Ą¬ćekivani rezultati

· Konsultovati porodice u vezi sa lokacijama i mogu√Ą‚Ä°nostima stanovanja i planirati njihovo preseljenje u stambene jedinice u skladu sa UN standardima ljudskih prava

· Pripremiti tehni√Ą¬ćku dokumentaciju za izgradnju zgrade socijalnog stanovanja na predvi√Ą‚Äėenoj lokaciji

· Izgraditi stambeni objekat za više porodica, kupiti i renovirati seoske ku√Ą‚Ä°e

· Unaprediti infrastrukturuu primaju√Ą‚Ä°im zajednicama

· Pomo√Ą‚Ä°i u izradi pravne dokumentacije u vezi sa vlasništvom, odr√Ö¬ĺavanjem i sigurnosti zakupa

· Pripremiti raspored preseljenja i plan pomo√Ą‚Ä°i, organizovati preseljenje i pru√Ö¬ĺiti podršku porodicama tokom √Ą¬ćitavog procesa

· Pomo√Ą‚Ä°i Gradu Beogradu u razvijanju i koriš√Ą‚Ä°enju baze za pra√Ą‚Ä°enje i izveštavanje o korisnicima

¬© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadrŇĺana.