Vesti o projektu
Poseta Grete Faremo - podsekretarke Ujedinjenih nacija i direktorke UNOPSa

Poseta Grete Faremo - podsekretarke Ujedinjenih nacija i direktorke UNOPSa

9. mart 2015, Beograd

Podsekretarka Ujedinjenih nacija i direktorka Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) Grete Faremo, nakon sastanka sa prvim potpredsednikom Vlade Republike Srbije i ministrom spoljnih poslova Ivicom Dačićem, izrazila je zahvalnost na odličnoj saradnji sa Vladom Republike Srbije kao i na donatorskoj podršci za realizaciju razvojnih projekata u zemlji.

Dobijena građevinska dozvola za Jabučki Rit

Dobijena građevinska dozvola za Jabučki Rit

24. februar 2015, Beograd

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave Grada Beograda je izdao građevinsku dozvolu za izgradnju 15 socijalnih stanova u Jabučkom Ritu za korisničke porodice projekta „Sagradimo dom zajedno”. Kroz ovaj projekat koji finasira Evropska unija sa 3,6 miliona evra, biće izgrađeni stanovi za socijalno stanovanje i u Mislođinu, dok će radovi na izgradnji 12 stambenih jedinica u Orlovskom naselju biti gotovi 15. marta 2015. godine.

Objavljen javni poziv za dodelu socijalnih stanova

Objavljen javni poziv za dodelu socijalnih stanova

20. februar 2015, Beograd

Sekretarijat za socijalnu zaštitu Gradske uprave Grada Beograda objavio je javni poziv za dodelu 68 socijalnih stanova i socijalnih stanova u zaštićenim uslovima, korisnicima projekta „Sagradimo dom zajedno“, na lokacijama Orlovsko naselje-opština Zvezdara, Jabučki Rit-opština Palilula, Mislođin-opština Obrenovac i Zemun Polje-opština Zemun.

Usvojen Pravilnik za izbor korisnika socijalnog stanovanja

Usvojen Pravilnik za izbor korisnika socijalnog stanovanja

3. februar 2015, Beograd

Koordinaciono telo za praćenje realizacije Akcionog plana za preseljenje stanovnika novoformiranih naselja Makiš 1, Makiš 2, Resnik, Jabučki Rit i Kijevo na osmoj sednici usvojilo je Pravilnik za izbor korisnika socijalnog stanovanja na osnovu kojeg će porodice obuhvaćene ovim projektom dobijati stanove, po modelu socijalnog stanovanja ili socijalnog stanovanja u zaštićenim uslovima.

© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.