Drugi sastanak Koordinacionog tela
1/1

Drugi sastanak Koordinacionog tela

25. jul 2013, Beograd

Na drugom sastanku Koordinacionog tela za praćenje realizacije Akcionog plana za preseljenje stanovnika novoformiranih naselja Makiš 1, Makiš 2, Resnik, Jabučki Rit i Kijevo (RAP), prisutni su bili  obavešteni o implementaciji projekta „Poboljšanje životnih uslova najugroženijih romskih porodica u Beogradu”.

Projektni tim je predstavio preliminarne rezultate intervjua sa porodicama i njihova opredeljenja za ponuđena stambena rešenja.  Takođe,  tim je prezentovao Metodologiju za konsultativni process, Kriterijume za evaluaciju lokacija za socijalno stanovanje, kao i rezultate evaluacije tri lokacija prema RAP-u, koje je projektna Radna grupa posetila.

Sastanak je organizovao Gradski sekretarijat za socijalnu zaštitu, a prisustvovali su predstavnici: Sekretarijata za zdravstvo, Sekretarijata za obrazovanje i dečiju zaštitu, Odeljenja za praćenje, koordinaciju i upravljanje projektima – Čvorište, Kancelarije za ljudska i manjinska prava, Kancelarije Zaštitnika građana, Danskog saveta za izbeglice, Hausing Centra, Evropske investicione banke, Evropskog centra za prava Roma, Republičke agencije za stanovanje, Centra za prava manjina, OEBS-a, Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, Kancelarije Visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska i manjinska prava, Delegacije Evropske unije i UNOPS-a.

Projekat Sagradimo dom zajedno se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 3,6 miliona evra. Grad Beograd će obezbediti parcele za izgradnju objekata, urbanističko-plansku dokumentaciju, izdati potrebne lokacijske i građevinske dozvole i povezati objekte na komunalnu infrastrukturu.

Text Print
© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.