Porodicama predstavljeni predlozi lokacija za preseljenje

4. jul 2013, Beograd

Tim projekta „Sagradimo dom zajedno” završio je predstavljanje predloga lokacija za izgradnju socijalnih stanova u  pet mobilnih  naselja u Beogradu. Sve predstavljene lokacije – Obrenovac, Orlovsko naselje i Jabučki Rit - zadovoljavaju kriterijume za minimum uslova za adekvatno stanovanje, što podrazumeva pristup mogućnostima za zaposlenje, zdravstvenim uslugama, školama, centrima za brigu o deci i drugim socijalnim uslovima. Svi korisnici projekta, do 202 romske porodice koje su prethodno živele u nehigijenskom naselju Belvil, će moći da odluče da li žele da žive u socijalnim stanovima, dobiće mogućnost rekonstrukcije postojeće porodične kuće ili kupovinu seoske kuće.

Tokom prezentacija u Makišu 1 i 2, Resniku, Kijevu i Jabučkom Ritu, muškarci i žene koji su predstavljali porodice zainteresovane za korišćenje socijalnih stanova, najviše su postavljali pitanja koja su se odnosila na udaljenost od mogućih mesta  zaposlenja, kao i na blizinu škola, narodnih kuhinja i zdravstvenih ustanova.Svima će biti omogućeno da tokom naredne sedmice posete sve predložene lokacije, kako bi se na licu mesta uverili u kvalitet života koji one nude.

Jedan od osnovnih pristupa u realizaciji projekta je uključivanje krajnjih korisnika u planiranje stambenih rešenja. To podrazumeva konsultacije oko predloženih lokacija, razgovor o eventualnim poboljšanjima lokacije, informacije o pravima na korišćenje socijalnog stanovanja, kulturnu adekvatnost predloženog dizajna stana, modele zakupa, odabir korisnika, redosled preseljenja, kao i informativne radionice o održavanju zgrada, obezbeđenju i komunalnoj higijeni.

Realizacija projekta, koju finansijski podržava Evropska unija sa 3.6 miliona evra, počela je u februaru 2013.godine i trajaće 23 meseca. Projekat realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), u saradnji sa Gradom Beogradom, Visokim komesarijatom za ljudska prava Ujedinjenih nacija (OHCHR), Danskim savetom za izbeglice i Centrom za unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa.

Text Print
© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.