Vesti o projektu
Konsultacije sa korisnicima/cama o predloženim lokacijama za izgradnju socijalnih stanova

Konsultacije sa korisnicima/cama o predloženim lokacijama za izgradnju socijalnih stanova

25. septembar 2013, Beograd

Nakon predstavljanja lokacija predloženih za izgradnju socijalnih stanova i naknadnih poseta lokacijama u Obrenovcu, Jabučkom Ritu i Orlovskom naselju, korisnici/-e projekta Sagradimo dom zajedno izrazili/-e su svoja mišljenja na grupnim konsultacijama organizovanim u svim mobilnim naseljima u kojima trenutno borave.

Porodice posetile lokacije u Obrenovcu, Jabučkom Ritu i Orlovskom naselju

Porodice posetile lokacije u Obrenovcu, Jabučkom Ritu i Orlovskom naselju

19. septembar 2013, Beograd

Do 19. septembra svi korisnici projekta Sagradimo dom zajedno imali su priliku da posete tri lokacije koje je Gradska uprava Beograda predložila kao moguće lokacije za izgradnju socijalnih stanova: Obrenovac, Jabučki Rit i Orlovsko naselje. Sto dvadeset pet ljudi (53 su bile žene), iz 45 porodica posetilo je Orlovsko naselje tokom jula meseca.

Korisnicima predstavljen model  socijalnih stanova i zgrada

Korisnicima predstavljen model socijalnih stanova i zgrada

10. avgust 2013, Beograd

Korisnicima projekta ‚‚Sagradimo dom zajedno”, romskim porodicama koje trenutno žive u mobilnim naseljima u Makišu, Kijevu, Resniku i Jabučkom Ritu, predstavljen je model zgrada i stanova za socijalno stanovanje. Konsultacije sa potencijalnim korisnicima su od ključnog značaja jer su one prilika da se njihovi stavovi uzmu u obzir u procesu arhitektonskog projektovanja,odnosno da rešenja budu u skladu sa željama i navikama stanovanja korisnika.

Drugi sastanak Koordinacionog tela

Drugi sastanak Koordinacionog tela

25. jul 2013, Beograd

Na drugom sastanku Koordinacionog tela za praćenje realizacije Akcionog plana za preseljenje stanovnika novoformiranih naselja Makiš 1, Makiš 2, Resnik, Jabučki Rit i Kijevo (RAP), prisutni su bili  obavešteni o implementaciji projekta „Poboljšanje životnih uslova najugroženijih romskih porodica u Beogradu”.

© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.