Prezentacija projekta u Makišu
1/3

Prezentacija projekta u Makišu

3. jun 2013, Makiš

Proces konsultacija sa korisnicima projekta Sagradimo dom zajedno, romskim porodicama koje su prethodno živele u nehigijenskom naselju Belvil, počeo je prezentacijom projekta u naselju sa mobilnim stambenim jedinicama u Makišu. Predstavnici 73 porodice, 45 muškaraca i 31 žena dobili su detaljna objašnjenja o projektu, njegovim aktivnostima i pristupu realizaciji kao i uvid u svoju ulogu u procesu konsultacija tokom čitavog Projekta. Većina pitanja se odnosila na potencijalne lokacije za socijalno stanovanje i procedure za prijavu. Slične prezentacije su naknadno organizovane u naseljima sa mobilnim stambenim jedinicama u Kijevu, Resniku i Jabučkom Ritu. 

Projekat „Sagradimo dom zajedno“ finansira Evropska unija sa 3,6 miliona evra a sprovodi ga Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge, u partnerstvu sa Gradom Beogradom, Kancelarijom visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Centrom za unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa i Danskim savetom za izbeglice.

Text Print
© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.