Odobrena kupovina osam seoskih kuća
1/1

Odobrena kupovina osam seoskih kuća

19. februar 2014, Beograd

Na prvom sastanku Komisije za verifikaciju seoskih kuća (Komisija) odobrena je kupovina osam seoskih kuća, odabrahih od strane korisnika projekta „Sagradimo dom zajedno“. Komisiju čine predstavnici Sekretarijata za socijalnu zaštitu grada Beograda, predstavnik Gradskog javnog pravobranilaštva, Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine, projektnog tima  i OEBSa.

Svaka kuća koju Komisija treba da razmatra mora da se proceni kao podobna sa tehničkog i pravnog aspekta i svaka je prezentovana Komisiji kao poseban predmet razmatranja, sa definisanim radovima i materijalima potrebnim za rekonstrukciju.

Očekuje se da će sledeća grupa od 12 seoskih kuća biti razmatrana za kupovinu u aprilu 2014. godine. Ukupno 48 korisničkih porodica se opredelilo za kupovinu seoskih kuća, 111 porodica će živeti u socijalnom stanovanju,  dok će se za 11 porodica obezbediti materijal za popravku njihovih kuća.

Evropska unija obezbedila je 3,6 miliona evra za trajna stambena rešenja romskih porodica koje su prethodno živele u nehigijenskim naseljima u Beogradu.

Text Print
© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.