Isporuka građevinskog materijala počinje uskoro
1/1

Isporuka građevinskog materijala počinje uskoro

24. februar 2014, Beograd

Nakon  javne nabavke, izabran je izvođač radova za isporuku građevinskog materijala za korisnike koji su se opredelili za rekonstrukciju svojih kuća. Isporuka materijala je planirana za kraj marta 2014 godine.

Projektni tim je posetio tri korisničke porodice kako bi se sa njima dogovorio oko pružanja podrške u legalizaciji njihovih kuća, u skladu sa Zakonom o posebnim uslovima za upis prava svojine na objektima izgrađenim bez građevinske dozvole. Neophodna dokumentacija je podneta lokalnim službama za katastar nepokretnosti, a registracija njihovog prava svojine i vlasnički list se očekuje u narednih 90 dana.

Од ukupno 170 korisničkih porodica obuhvaćenih projektom, 11 porodica se opredelilo za rekonstrukciju svojih kuća, 111 porodica izabralo je da živi u socijalnom stanovanju, a 48 porodica je izabralo seoske kuće, kao trajno stambeno rešenje koje najviše odgovara njihovim potrebama.

Evropska unija obezbedila je 3,6 miliona evra za trajna stambena rešenja romskih porodica koje su prethodno živele u nehigijenskim naseljima u Beogradu.

Text Print
© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.