Finalizovana lista porodica koje imaju pravo da budu korisnice projekta
1/1

Finalizovana lista porodica koje imaju pravo da budu korisnice projekta

30. septembar 2013, Beograd

Na kraju septembra 2013. zaključena je  lista korisnika Projekta i na njoj se nalaze  169 porodice, koje ispunjavaju uslove da budu obuhvaćene projektom: 147 su smeštene u pet novoformiranih naselja (Makiš 1, Makiš 2, Resnik, Jabučki Rit i Kijevo) i 22 porodice koje žive van ovih naselja.

Podaci o porodicama koje su interno raseljene (60 od 169) provereni su u Komesarijatu za izbeglice i migracije Republike Srbije, i potvrđeno je da nijedna porodica nije dobila neko drugo trajno stambeno zbrinjavanje, tako  da sve imaju pravo na planiranu pomoć koju pruža projekat Sagradimo dom zajedno.

Projekat Sagradimo dom zajedno se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 3,6 miliona evra. Grad Beograd će obezbediti parcele za izgradnju objekata, urbanističko-plansku dokumentaciju, izdati potrebne lokacijske i građevinske dozvole i povezati objekte na komunalnu infrastrukturu.

Text Print
© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.