Kreirana baza podataka korisničkih porodica
1/1

Kreirana baza podataka korisničkih porodica

30. jun 2013, Beograd

Projektni tim je intervjuisao 144 porodice koje su smeštene u pet novoformiranih naselja (Makiš 1, Makiš 2, Jabučki Rit, Kijevo i Resnik) tokom juna, kako bi se sakupile osnovne informacije o potencijalnim korisnicima projekta, i podaci o njihovoj zainteresovanosti za ponuđena stambena rešenja.

U skladu sa  Metodologijom za konsultativni  proces,  koju je usvojio Potkomitet projekta, korisničkim porodicama su ukratko predstavljene projektne aktivnosti i pristup u realizaciji. Konstatovano je da postoji potreba da se neke korisničke porodice podstaknu u cilju dobijanja lične dokumentacije kako bi na taj način ostvarile prava na socijalna davanja.

Projekat Sagradimo dom zajedno se realizuje uz finansijsku podršku Evropske unije u iznosu od 3,6 miliona evra. Grad Beograd će obezbediti parcele za izgradnju objekata, urbanističko-plansku dokumentaciju, izdati potrebne lokacijske i građevinske dozvole i povezati objekte na komunalnu infrastrukturu.

Text Print
© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.