Konsultacije sa korisnicima/cama o predloženim lokacijama za izgradnju socijalnih stanova
1/1

Konsultacije sa korisnicima/cama o predloženim lokacijama za izgradnju socijalnih stanova

25. septembar 2013, Beograd

Nakon predstavljanja lokacija predloženih za izgradnju socijalnih stanova i naknadnih poseta lokacijama u Obrenovcu, Jabučkom Ritu i Orlovskom naselju, korisnici/-e projekta Sagradimo dom zajedno izrazili/-e su svoja mišljenja na grupnim konsultacijama organizovanim u svim mobilnim naseljima u kojima trenutno borave.

Većina korisnika/-ca pohvalila je lokaciju u Orlovskom naselju, za koju smatraju da je lako dostupna, sa dobrim mogućnostima za zapošljavanje, postojećim školama i obdaništima, domom zdravlja, kao i blizine radnji, infrastrukturnih veza i čestog javnog prevoza. Drugi korisnici/-e su smatraju da Jabučki Rit nudi iste prednosti i izrazili su želju da se tamo nastane za stalno. Lokacija u Obrenovcu nije razmatrana zbog prethodnog obaveštenja Opštine o tome da je prethodni vlasnik podneo zahtev za restituciju.

Projekat Sagradimo dom zajedno obezbediće stambena rešenja za maksimalno 200 romskih porodica uz finansijsku pomoć Evropske unije u iznosu od 3,6 miliona evra. Romske porodice mogu da odluče da li žele da žive u socijalnim stanovima, seoskim kućama ili da rekonstruišu/dovrše izgradnju sopstvene nekretnine. Projekat je počeo u februaru 2013. god., a trebalo bi da se završi do kraja januara 2015. god.

Text Print
© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.