Podrška Romima za dobijanje ličnih dokumenata
1/1

Podrška Romima za dobijanje ličnih dokumenata

15. jun 2013, Beograd

Jedan od gorućih problema sa kojima se suočavaju Romi jesu nepostojanje ličnih dokumenta i trajnih stambenih rešenja, potvrđeno je na sastanku tima projekta Sagradimo dom zajedno i Platforme za ostvarivanje prava na adekvatno stanovanje. Dogovoreno je da se zajednički radi na poboljšanju položaja Roma, a pažnja će se naročito usmeriti na osobe koje žive u naseljima sa mobilnim stambenim jedincima u Makišu, Resniku, Kijevu i Jabučkom Ritu.

Prvi korak će biti da jedna od članica Platforme, nevladina organizacija Praxis koja je specijalizovana za pravna pitanja, dostavi projektu informacije o korisnicima kojima je potrebna pravna pomoć dok će projektni tim uputiti korisnike bez dokumenata na stručnjake Praxis-a. Takođe je planirano da članovi Platforme prisustvuju konsultacijama koje projektni tim redovno organizuje sa korisnicima projekta Sagradimo dom zajedno u naseljima sa mobilnim stambenim jedinicama.

Projekat Sagradimo dom zajedno obezbediće stambena rešenja za do 200 romskih porodica uz finansijsku pomoć Evropske unije u iznosu od 3,6 miliona evra. Projekat se realizuje u partnerstvu sa Kancelarijom visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Danskim savetom za izbeglice i Centrom za unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa.

Text Print
© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.