Urađena procena prvih šest potencijalnih lokacija za objekte socijalnog stanovanja
1/2

Urađena procena prvih šest potencijalnih lokacija za objekte socijalnog stanovanja

20. jun 2013, Beograd

Predstavnici Grada Beograda, Kancelarije Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), Direkcije za građevinsko zemljište i izgradnju Beograda, Danskog saveta za izbeglice, Centra za unapređenje stanovanja socijalno ugroženih grupa, Kancelarije visokog komesara Ujedinjenih nacija za ljudska prava, Organizacije za evropsku bezbednost i saradnju i odgovarajućih opština, okupili su se u okviru Radne grupe i završili procenu prvih šest potencijalnih lokacija za izgradnju objekata socijalnog stanovanja utvrđenih u Akcionom planu grada Beograda za preseljenje stanovnika novoformiranih naselja Makiš, Resnik, Jabučki Rit i Kijevo (Akcioni plan za preseljenje). 

Na osnovu Kriterijuma za evaluaciju lokacija za socijalno stanovanje, Radna grupa je procenila Obrenovac i Orlovsko naselje kao adekvatne, dok se lokacija u Jabučkom Ritu smatra uslovno adekvatnom. Druge dve lokacije u Jabučkom Ritu 2 i Kijevu su odbačene pošto tu na osnovu urbanističke dokumentacije nije dozvoljena izgradnja stanova. Za lokaciju u Glogonjskom Ritu se izrađuje plan sa relevantnim nacionalnim institucijama kako bi se procenila adekvatnost lokacije na kojoj su aktivnosti privremeno obustavljene zbog jakog otpora lokalne zajednice. 

Kriterijumi za evaluaciju lokacija za socijalno stanovanje koje je odobrio Potkomitet projekta Sagradimo dom zajedno sadrže niz pokazatelja za procenu svih potencijalnih lokacija, uključujući: pristup socijalnim uslugama, obrazovanju, zdravstvu i javnom prevozu, dostupnost potencijalnih poslodavaca i udaljenost od izvora zagađenja. 

Izveštaj koji je Radna grupa pripremila biće usklađen sa stavovima korisničkih porodica koji se odnose na procenu datih lokacija. Objedinjen izveštaj će biti predstavljen Potkomitetu projekta i Koordinacionom telu u septembru 2013. godine. Nakon toga će se napraviti konačni odabir lokacija za izgradnju objekata socijalnog stanovanja.

 

Projekat Sagradimo dom zajedno obezbediće stambena rešenja za maksimalno 200 romskih porodica uz finansijsku pomoć Evropske unije u iznosu od 3,6 miliona evra. Romske porodice mogu da odluče da li žele da žive u socijalnim stanovima, seoskim kućama ili da rekonstruišu/dovrše izgradnju sopstvene nekretnine. Projekat je počeo u februaru 2013. god., a trebalo bi da se završi do kraja januara 2015. god.

Text Print
© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.