Evropska unija izgradila 15 stanova u Jabučkom Ritu za socijalno ugrožene

25. septembar 2015, Beograd

Zamenik šefa Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji Oskar Benedikt i gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević uručili su danas ključeve i ugovore porodicama za korišćenje 15 socijalnih stanova u Jabučkom Ritu. Zgrada za socijalno stanovanje izgrađena je u okviru projekta „Sagradimo dom zajedno“ koji finansira Evropska unija sa 3,6 miliona evra, a sprovodi Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u partnerstvu sa Gradom Beogradom.

„Briga o ranjivim grupama je jedna od glavnih vrednosti Evropske unije i oblast u kojoj nastojimo da damo veliki doprinos. Zato danas imamo priliku da omogućimo kvalitetne uslove za stanovanje 15 porodica koje pripadaju jednoj od najranjivijih grupa u Srbiji“, rekao je zamenik šefa Delegacije EU Oskar Benedikt.

U svoje nove domove u Jabučkom Ritu uselilo se 15 porodica, sa 62 člana, od kojih je 27-oro dece. Ove porodice su do sada živele u neadekvatnim uslovima u novoformiranim naseljima u Beogradu, tako da će novi krov nad glavom doprineti poboljšanju njihovog uključivanja u društvo. Izgradnja zgrade u Jabučkom Ritu trajala je 135 dana i završena je 31. jula 2015. godine, u predviđenom roku, dok je Grad Beograd obezbedio dozvole za gradnju i povezivanje zgrade na infrastrukturne priključke. Ukupna vrednost donacije Evropske unije za zgradu u Jabučkom Ritu iznosi oko 280.000 evra.

„Ovo je veliki dan za 15 porodica koje dobijaju dom u zgradi za socijalno stanovanje. Izgradnja ovog objekta je jedan od uspešnih projekata koje Evropska unija finansira i sprovodi u saradnji sa Gradom Beogradom“, rekla je gradska sekretarka za socijalnu zaštitu Nataša Stanisavljević.

Projekat „Sagradimo dom zajedno“ ima za cilj da obezbedi adekvatna stambena rešenja za do 170 romskih porodica iz Beograda koje su raseljene iz neformalnih naselja. Na taj način se do sada 78 porodica sa 372 člana porodice (179 žena i 193 muškaraca) preselilo u svoje nove domove: 27 u zgrade socijalnog stanovanja, deset ih je podržano u rekonstrukciji sopstvene imovine, a seoska domaćinstva su kupljena za 41 porodicu. Socijalno stanovanje u zaštićenim uslovima, kao novi model socijalnog stanovanja za romsku populaciju, uvedeno je po prvi put kroz ovaj projekat u sistem socijalne zaštite Grada Beograda, što je  važan doprinos ovog projekta za naredne projekte i inicijative u ovoj oblasti.

„Zahvaljujući podršci Evropske unije, ove porodice sada imaju uslove da se razvijaju i omoguće svojoj deci da se obrazuju, što je od izuzetnog značaja za integraciju u društvo. Kada su deca obrazovana, sutra će imati mogućnost da sama sagrade svoj dom“, izjavio je predsednik Nacionalnog saveta romske nacionalne manjine u Srbiji Vitomir Mihajlović.

„Dugujemo veliku zahvalnost Evropskoj uniji i Gradu Beogradu, jer sada imamo mogućnost za pristojan život u novim stanovima“, rekao je jedan od stanara zgrade Hašim Beriša.

Text Print
© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.