Dobijena građevinska dozvola za Jabučki Rit
1/1

Dobijena građevinska dozvola za Jabučki Rit

24. februar 2015, Beograd

Sekretarijat za urbanizam i građevinske poslove Gradske uprave Grada Beograda je izdao građevinsku dozvolu za izgradnju 15 socijalnih stanova u Jabučkom Ritu za korisničke porodice projekta „Sagradimo dom zajedno”. Kroz ovaj projekat koji finasira Evropska unija sa 3,6 miliona evra, biće izgrađeni stanovi za socijalno stanovanje i u Mislođinu, dok će radovi na izgradnji 12 stambenih jedinica u Orlovskom naselju biti gotovi 15. marta 2015. godine.

Pored socijalnih stanova, do 170 porodica koje su prethodno živele u nehigijenskim naseljima u Beogradu će dobiti trajno stambeno rešenje u seoskim domaćinstvima ili će im biti pružena podrška za rekonstrukciju sopstvene imovine.

 

 

Text Print
© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.