Objavljen javni poziv za dodelu socijalnih stanova
1/1

Objavljen javni poziv za dodelu socijalnih stanova

20. februar 2015, Beograd

Sekretarijat za socijalnu zaštitu Gradske uprave Grada Beograda objavio je javni poziv za dodelu 68 socijalnih stanova i socijalnih stanova u zaštićenim uslovima, korisnicima projekta „Sagradimo dom zajedno“, na lokacijama Orlovsko naselje-opština Zvezdara, Jabučki Rit-opština Palilula, Mislođin-opština Obrenovac i Zemun Polje-opština Zemun.

Javni poziv će biti otvoren do 23. marta 2015. godine a kriterijumi za utvrđivanje liste reda prvenstva su sledeći: broj članova porodičnog domaćinstva, samohrano roditeljstvo, starija lica, zdravstveno stanje, invaliditet, kao i broj članova porodičnog domaćinstva na školovanju. Detaljnije o kriterijumima za utvrđivanje liste reda možete videti ovde.

Poziv je objavljen na osnovu Akcionog plana za preseljenje stanovnika novoformiranih naselja Makiš 1, Makiš 2, Resnik, Jabučki Rit i Kijevo.

Kroz projekat „Sagradimo dom zajedno”, koji finansira Evropska unija i čija je vrednost 3,6 miliona evra, do 170 porodica koje su prethodno živele u nehigijenskim naseljima u Beogradu će dobiti trajno stambeno rešenje: u socijalnim stanovima, seoskim domaćinstvima, ili podršku za rekonstrukciju sopstvene imovine.

Text Print
© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.