Prve isporuke opreme za dohodovne aktivnosti

29. avgust 2014, Beograd

Sedam porodica koje su se preselile u seoska domaćinstva dobilo je opremu i mašine za dohodovne aktivnosti u okviru projekta „Sagradimo dom zajedno” koji finansira Evropska unija.  Porodice su, shodno svom iskustvu i potrebama same odabrale opremu, koja će im omogućiti ostvarenje prihoda za život. Obzirom na seosku sredinu u kojoj porodice žive, većina se odlučila za motokultivatore sa prikolicom, motorne testere, opremu za gajenje živine, kao i mašine za rad na građevini.

Sledeća isporuka opreme za porodice koje će se tokom septembra preseliti u svoja nova domaćinstva očekuje se tokom jeseni. 

Do kraja avgusta 25 korisnika sa svojim supružnicima su postali vlasnici seoskih domaćinstava. Sve porodice nakon preseljenja dobijaju građevinski materijal za rekonstrukciju kuća i osnovni komplet bele tehnike.

Kroz projekat „Sagradimo dom zajedno”, koji finansira Evropska unija i  čija je vrednost 3,6 miliona evra, do 170 porodica koje su prethodno živele u nehigijenskim naseljima u Beogradu će dobiti trajno stambeno rešenje: u socijalnim stanovima, seoskim domaćinstvima, ili podršku za rekonstrukciju sopstvene imovine.

Text Print
© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.