Održan treći sastanak Podkomiteta projekta
1/3

Održan treći sastanak Podkomiteta projekta

3. jul 2014, Beograd

Treći sastanak Podkomiteta pružio je priliku predstavnicima ključnih institucija koje učestvuju u realizaciji projekta Sagradimo dom zajedno da sagledaju dosadašnje uspehe i razgovaraju o preprekama u realizaciji aktivnosti. Projekat vredan 3,6 miliona evra finansira Evropska unija.

Menadžerka projekta Dragana Milošević je rekla da 170 porodice sa 722 člana ispunjavaju kriterijume da budu korisnice projekta, i da se 11 porodica opredelilo za popravku sopstvenih kuća, 48 za seoska domaćinstva a 111 za socijalno stanovanje.

„Osam porodica već živi u sopstvenim domovima na selu, imaju kompletnu vlasničku dokumentaciju, a žene su vlasnice ili suvlasnice svih osam kuća. Porodice su dobile pomoć u vidu materijala za rekonstrukciju kuća, komplet kućnih aparata, a projekat je organizovao preseljenje svih članova porodica kao i pokućstva“, rekla je Milošević. Ona je dodala da je tokom sastanka druge Komisije za verifikaciju seoskih domaćinstava odobrena kupovina još 25 kuća.

Zbog dobrih rezultata u okviru komponente projekta koja se odnosi na kupovinu seoskih kuća, Podkomitet projekta će predložiti Koordinacionom telu za Akcioni plan preseljenja da se otvori novi konkurs za kupovinu seoskih domaćinstava.

Članice projektnog tima su informisale učesnike sastanka da će radovi na šest od 11 sopstvenih kuća korisnika biti završeni tokom jula. Gradilište u Orlovskom naselju, gde će biti izgrađeno 12 stambenih jedinica, biće otvoreno 14.jula, i radovi treba da budu gotovi najkasnije do početka januara 2015.

Sastanku su prisustvovali sekretarka Sekretarijata za socijalnu zaštitu Grada Beograda Jasmina Ivanović, predstavnica Kancelarije za evropske integracije Vlade Republike Srbije Milica Radovanović Dumonjić, kao i predstavnici donatora Delegacije Evropske unije u Republici Srbiji, i partnera u realizaciji projekta Hausing Centra i Danskog saveta za izbeglice.

Text Print
© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.