Arhiva

UNOPS-LBHT-2014-S-007

Datum objave: 21. mart 2014.
Datum zatvaranja: 7. april 2014, 12:00

Izrada tehničke dokumentacije glavnog projekta za izgradnju objekta za socijalno stanovanje u Jabučkom Ritu, katastarska parcela broj 473, Komarevahumka, Opština Palilula, Beograd

UNOPS-LBHT-2014-G-006

Datum objave: 20. mart 2014.
Datum zatvaranja: 14. april 2014, 12:00

Nabavka Bele Tehnike za korisnike usluga projekta "Sagradimo Dom Zajedno"

UNOPS-LBHT-2014-W-005

Datum objave: 20. mart 2014.
Datum zatvaranja: 14. april 2014, 12:00

Građevinski radovi na izgradnji objekta za socijalno stanovanje u Orlovskom naselju.

UNOPS-LBHT-2014-S-004

Datum objave: 11. mart 2014.
Datum zatvaranja: 3. april 2014, 12:00

Nabavka transportnih usluga u vezi sa prevozom građevinskog materijala, aparata za domaćinstvo, ličnih stvari, alata, mašina, opreme i selidbe porodica korisnika projektnih usluga

© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.