Novi dom i budu√Ą‚Ä°nost za dve porodice u op√Ö¬°tini Plandi√Ö¬°te

17. novembar 2017, Beograd

Dvanaest √Ą¬ćlanova porodica Arbena i Ardiana Gašija prvi su korisnici druge faze projekta „Sagradimo dom zajedno“, koji su se preselili u seoska doma√Ą‚Ä°instva u Starom Lecu, u opštini Plandište. Njihove nove ku√Ą‚Ä°e kupljene su zahvaljuju√Ą‚Ä°i podršci Evropske unije koja √Ą‚Ä°e, ovim projektom, obezbediti trajna stambena rešenja za 44 romske porodice koje trenutno √Ö¬ĺive u kontejnerskim naseljima u Beogradu.

„Još ne mogu da do√Ą‚Äėem sebi, kao da sam u snu“, pri√Ą¬ća uzbu√Ą‚Äėeno Nevrija Zitkova, supruga Arbena Gašija. „Devet godina smo √Ö¬ĺiveli u Belvilu bez vode i struje, šest godina u kontejneru u Makišu, a sada kona√Ą¬ćno imamo svoj dom. Ovo je naša ku√Ą‚Ä°a i naša budu√Ą‚Ä°nost. Sada znam zašto √Ö¬ĺivim, jer sam kona√Ą¬ćno obezbedila decu“, objašnjava Nevrija.

Pored prevoza √Ą¬ćlanova porodice i njihovih li√Ą¬ćnih stvari i poku√Ą‚Ä°stva, obezbe√Ą‚Äėen je i osnovni komplet bele tehnike (fri√Ö¬ĺider, šporet i veš mašina), kao i paket gra√Ą‚Äėevinskog materijala za popravke na ku√Ą‚Ä°ama koje √Ą‚Ä°e unaprediti uslove stanovanja. Nakon što odlu√Ą¬će √Ą¬ćime √Ą‚Ä°e se baviti u novim sredinama, porodice √Ą‚Ä°e, u okviru podrške procesu socijalnog uklju√Ą¬ćivanja i ekonomskog osna√Ö¬ĺivanja, dobiti opremu ili mašine za privre√Ą‚Äėivanje.

 „Meni je ovo kao san, ne mogu da verujem. Zahvalan sam mnogo Evropskoj uniji, jer kona√Ą¬ćno imamo novu ku√Ą‚Ä°u i nadam se da √Ą‚Ä°emo u njoj √Ö¬ĺiveti vekovima. Ku√Ą‚Ä°a je bogatstvo za √Ą¬ćoveka“, podelio je svoje utiske Ardian Gaši.

Ukupna vrednost druge faze projekta „Sagradimo dom zajedno“, koji traje od marta 2017. do februara 2019. godine, iznosi 1,5 miliona evra i obuhvata izgradnju zgrade za socijalno stanovanje u Beogradu za 22 porodice, dok √Ą‚Ä°e za isti broj porodica biti kupljena seoska doma√Ą‚Ä°instva i omogu√Ą‚Ä°ena njihova obnova.

U okviru prve faze projekta „Sagradimo dom zajedno“, za koju je Evropska unija izdvojila 3,6 miliona evra, izgra√Ą‚Äėene su tri zgrade za socijalno stanovanje za 59 porodica, kupljena su seoska doma√Ą‚Ä°instva za 41 porodicu, dok je deset porodica dobilo podršku u rekonstrukciji svojih domova. Oba projekta realizuje Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u saradnji sa Gradom Beogradom.  

Text Print
¬© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadrŇĺana.