Misija Evropske komisije posetila korisnike projekta „Sagradimo dom zajedno“

20. oktobar 2017, Beograd

Predstavnici misije Generalnog direktorata za susedsku politiku i pregovore o proširenju Evropske komisije zadužene za praćenje položaja Roma u Srbiji, Marta Garsija Fidalgo i Konstantinos Niafas, posetili su danas porodice koje su putem projekta „Sagradimo dom zajedno“, kojeg je Evropska unija finansirala sa 3,6 miliona evra, dobili trajno stambeno rešenje. Poseta je organizovana u okviru četvrtog Seminara o socijalnom uključivanju Roma i Romkinja koji zajednički organizuju Vlada Republike Srbije i Evropska komisija.

Projekat „Sagradimo dom zajedno“ je rešio stambene probleme za 110 romskih porodica koje su pre toga živele u mobilnim naseljima u Beogradu. Tokom projekta, koji je trajao od februara 2013. do maja 2016. godine, izgraÄ‘ene su tri zgrade za socijalno stanovanje u kojima je 59 porodica dobilo pravo na korišÄ‡enje socijalnih stanova, kupljena su seoska domaćinstva za 41 porodicu, dok je deset porodica dobilo podršku u obnovi svojih kuća.

Predstavnici misije Evropske komisije su, tokom posete porodicama u Zemun polju i MisloÄ‘inu, izrazili zadovoljstvo uslovima života koji su korisnicima omogućeni kroz socijalno stanovanje ili pomoć u obnovi i izgradnji domaćinstava. Porodice Kasumi, Selimović i Isljami upoznale su ih ne samo sa velikom razlikom izmeÄ‘u preÄ‘ašnjih i sadašnjih stambenih uslova, već i sa drugim vidovima sistemske podrške koju dobijaju, meÄ‘u kojima je obrazovanje odraslih od posebnog značaja.

U martu 2017. godine počela je druga faza projekta „Sagradimo dom zajedno“ koja će doprineti unapreÄ‘enju uslova stanovanja za još 44 romske porodice. Evropska unija izdvojila je 1,5 miliona evra za izgradnju zgrade za socijalno stanovanje za 22 porodice, dok će isto toliko porodica nastaviti svoj život u seoskim domaćinstvima. Projekat će trajati do februara 2019. godine, a realizuje ga Kancelarija Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS) u saradnji sa Gradom Beogradom.

Text Print
© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.