Izdata prva lokacijska dozvola

28. oktobar 2013, Beograd

Sekretarijat za urbanizam i graÄ‘evinske poslove izdao je lokacijsku dozvolu za izgradnju socijalnih stanova u Orlovskom naselju, što je prvi preduslov za izradu tehničke dokumentacije za izgradnju.

Nakon postupka javne nabavke, potpisan je ugovor sa projektnim biroom za izradu glavnog projekta za izgradnju 12 socijalnih stanova u Orlovskom naselju. Krajnji rok za završetak glavnog projekta, uključujući pribavljanje svih tehničkih uslova od komunalnih preduzeća, je 26. novembar 2013. Nakon toga, investitor, Direkcija za graÄ‘evinsko zemljište i izgradnju Beograda, će moći da izda graÄ‘evinsku dozvolu, i shodno tome, biće raspisan tender za izvoÄ‘ača radova.

Socijalni stanovi su jedno od ponuÄ‘enih rešenja za trajno stambeno zbrinjavanje za najviše 200 romskih porodica, koje su ranije živele u nehigijenskim naseljima. Evropska unija obezbedila je 3,6 miliona evra za projekat Sagradimo dom zajedno, čija je realizacija počela u februaru 2013. godine i koji treba da se završi do kraja januara 2015.godine. Osim u socijalnim stanovima, porodice mogu da žive u seoskim kućama ili da rekonstruišu sopstvene.

Text Print
© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.