Porodice posetile lokacije u Obrenovcu, Jabučkom Ritu i Orlovskom naselju
1/1

Porodice posetile lokacije u Obrenovcu, Jabučkom Ritu i Orlovskom naselju

19. septembar 2013, Beograd

Do 19. septembra svi korisnici projekta Sagradimo dom zajedno imali su priliku da posete tri lokacije koje je Gradska uprava Beograda predložila kao moguće lokacije za izgradnju socijalnih stanova: Obrenovac, Jabučki Rit i Orlovsko naselje. Sto dvadeset pet ljudi (53 su bile žene), iz 45 porodica posetilo je Orlovsko naselje tokom jula meseca.

Tokom svih poseta korisnici/-e su iz prve ruke stekli/-e iskustvo o lokacijama, kao i informacije o pristupu zdravstvenim ustanovama, socijalnim uslugama, obrazovanju i zapošljavanju. Korisnici/-e su bili/-e uglavnom zainteresovani/-e za dostupnost javnog prevoza i posao.

Posete su organizovane nakon prezentacija lokacija u mobilnim naseljima u kojima korisnici/-e trenutno borave.

Pogledi i stavovi korisnika/-ca o ovim lokacijama dodatno su razmotreni tokom tematskih konsultacija.

Projekat Sagradimo dom zajedno obezbediće stambena rešenja za maksimalno 200 romskih porodica uz finansijsku pomoć Evropske unije u iznosu od 3,6 miliona evra. Romske porodice mogu da odluče da li žele da žive u socijalnim stanovima, seoskim kućama ili da rekonstruišu/dovrše izgradnju sopstvene nekretnine. Projekat je počeo u februaru 2013. god., a trebalo bi da se završi do kraja januara 2015. god.

Text Print
© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.