Podrška EU za kvalitetno stanovanje dodatnih 50 romskih porodica
1/2

Podrška EU za kvalitetno stanovanje dodatnih 50 romskih porodica

13. april 2017, Beograd

Druga faza projekta „Sagradimo dom zajedno“ otpočela je 1. marta 2017. godine, kada je Evropska unija poverila UNOPSu 1,5 miliona evra da omogući stanovanje za do 50 romskih porodica iz mobilnih naselja. Do kraja februara 2019, kroz ovaj projekat biće izgrađena zgrada za socijalno stanovanje u Beogradu sa najviše 23 stana za isto toliko domaćinstava, dok će 27 porodica biti preseljeno u seoske kuće.

Projekat se sprovodi u partnerstvu sa Gradom Beogradom i koordinaciji sa Kancelarijom Vlade Srbije za evropske integracije, Kancelarijom za ljudska i manjinska prava, Timom za socijalno uključivanje i smanjenje siromaštva, kao i Nacionalnim savetom romske nacionalne manjine. Projekat je u skladu sa Akcionim planom Grada Beograda za preseljenje stanovnika novoformiranih naselja Makiš 1, Makiš 2, Resnik, Jabučki Rit i Kijevo.

Tokom prve faze projekta (od 2013. do 2016. godine), uz pomoć EU, uslovi stanovanja poboljšani su za 110 porodica. Tri zgrade za socijalno stanovanje sa 59 stanova su izgrađene i opremeljene u Beogradu (Orlovsko naselje, Jabučki Rit i Mislođin), deset porodica dobilo je podršku za obnovu svojih kuća, a kupljena je i 41 seoska kuća.

Text Print
© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.