EU Komesar za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju u poseti porodicama u naselju Makiš 1
1/1

EU Komesar za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju u poseti porodicama u naselju Makiš 1

27. septembar 2013, Beograd

Tokom posete novoformiranom naselju Makiš 1, Evropski komesar za zapošljavanje, socijalna pitanja i inkluziju, Laslo Andor, je pozdravio napredak koji je Srbija učinila u vezi sa integracijom Roma, ali je dodao da zemlja treba da „učini više“ i da Romima poboljša uslove života. Andor je istakao da se posebno treba pozabaviti zapošljavanjem Roma, i naglasio potrebu da deca redovno pohađaju školu.

Trideset romskih porodica koje su privremeno naseljene u Makišu 1, koje je Andor obišao, dobiće trajni smeštaj putem projekta „Sagradimo dom zajedno“ koji finansira Evropska unija (EU) sa 3.6 miliona evra, i koji se realizuje u partnerstvu sa Gradom Beogradom, Kancelarijom Ujedinjenih nacija za projektne usluge (UNOPS), Kancelarijom Visokog komesara za ljudska prava, Danskim savetom za izbeglice i Hausing centrom.

Text Print
© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.