Metodologija za konsultacije sa primajućom zajednicom
1/1

Metodologija za konsultacije sa primajućom zajednicom

3. februar 2015, Beograd

Tokom sastanka Koordinacionog tela za praćenje realizacije Akcionog plana za preseljenje stanovnika novoformiranih naselja Makiš 1, Makiš 2, Resnik, Jabučki Rit i Kijevo, koji je održan 3. februara 2015. godine, predstvaljeni su Metodologija i Akcioni plan, i zaključeno je da gradske službe treba što pre da počnu konsultacije sa primajućim zajednicama u Orlovskom naselju, koje treba da budu praćene konsultacijama u Jabučkom Ritu i MisloÄ‘inu. 

Uspostavljanje adekvatnog dijaloga sa primajućim zajednicama  istovremeno će omogućiti odgovarajuću osnovu za izbor projekata podrške i pomoći će u ublažavanju negativnih reakcija nakon dolaska novih suseda. Metodologija definiše obim obaveznih konsultacija sa primajućom zajednicom u procesu razvoja i sprovoÄ‘enja aktivnosti, a koje su u direktnoj vezi sa njihovim potrebama. To će omogućiti doslednu primenu principa učešÄ‡a i nediskriminacije, sa posebnim akcentom na stvaranje iskrenog dijaloga, posredovanja i različitih načina informisanja sa lokalnim stanovništvom. Metodologija takoÄ‘e podrazumeva uključivanje svih institucija zaduženih za bezbednost i integritet Roma, kako bi se osiguralo da sve osobe u potpunosti ostvare svoja ljudska prava i osnovne slobode bez diskriminacije po bilo kom osnovu.

Evropska unija je odvojila sredstva u iznosu od 3,6 miliona evra za realizaciju projekta „Sagradimo dom zajedno“. Do 170 porodica koje su prethodno živele u neformalnim naseljima u Beogradu će dobiti trajno stambeno rešenje: u socijalnim stanovima, seoskim domaćinstvima, ili podršku za rekonstrukciju sopstvene imovine.

Text Print
© Sagradimo dom zajedno, 2014. Sva prava zadržana.