Društveno-ekonomska anketa korisnika/-ca

30. septembar 2013, Beograd

Projektni tim je krajem septembra pokrenuo društveno-ekonomsku anketu korisnika/-ca koja bi trebalo da bude završena za mesec dana. Anketa će obezbediti celovite informacije o profesionalnim veštinama, nivou obrazovanja i radnom iskustvu muškaraca i žena, kao i o njihovom interesovanju i potrebama koje se odnose na potencijalne dohodovne aktivnosti. Dodatna analiza ove ankete obezbediće dobro planiranje u cilju bolje integracije korisnika/-ca u nove zajednice.